Početna


Vodovod i kanalizacija Ulcinj - Istorijat

Javno komunalno preduzeće Ulcinj nastala je od nekadašnje Komunalne uprave, koja je poslovala kao organak organa uprave. Novonastala organizacija registrovana je kao Ustanova na osnovu rješenja Odelenja za opštu upravu SO Ulcinj br. 02-1513/1 od 26.03.1959 godine sa samostalnim finansiranjem pod nazivom „Uprava za komunalnu djelatnost i vodovod Ulcinj”.
Djelokrug zadataka ustave su bili:održavanje puteva, ulica, nasipa na Bojani, gradske kanalizacije, parkova i zelenila, groblja, plaže, klaonice, gradske čistoće, el.centrale u Vladimiru, te održavanje pijace u Ulcinju i Vladimiru.
Odlukom Opštine Ulcinj, broj 01-2955/3 od 26.11.1990.god. Javno komunalno preduzeće Ulcinj je transformisano i upisano u registar Privrednog suda u Podgorici 18.02.1991.god.pod brojem 13/0/91.
Na osnovu Odluke Upravnog odbora Javno komunalnog preduzeća Ulcinj Br.792/1 od dana 21.03.2011 godine daje saglasnost o podjeli Javno komunalnog preduzeća Ulcinj na dva javna preduzeća. Dana 31.10.2012 godine,na bazi zaključka koji je usvojen na skupštini opštine Ulcinj a koji se odnosi na diobu (Sl.list Crne Gore, Opštinski propisi br.6 od 21.02.2012), Javno Komunalno Predeuzeće Ulcinj statusnom promjenom djeli na dva preduzeća i to:

  • Javno preduzeće “Vodovod I kanalizacija” – Ulcinj
  • Javno preduzeće “Komunalne Djelatnosti” – Ulcinj