Vodovod i kanalizacija
VODOVODNI SISTEM

VODOVODNI SISTEM


Složenost Ulcinjskog vodovodnog sistema je posljedica razuđenosti područja konzuma kao i poznate disproporcije u potražnji vode tokom godine, funkcionisanje u dva izražena režima rada, zimski i ljetnji režim. U toku zimskog režima rada potrebu u vodi u vodovodnom sistemu pokrivaju izvori koji se nalaze na području Ulcinjske opštine :Brajše, Mide, Kaliman, Klezna i Salč. Izdašnost nabrojanih izvorišta u tom periodu daleko prevazilazi potrebe potrošača u vodovodnom sistemu.
U ljetnjem periodu, zbog drastičnog smanjenja izdašnosti izvorišta u primorskom dijelu opštine, povećanog broja potrošača i potreba u vodi, u vodovodni sistem uključuju se dodatne količine iz izvorišta u zaleđu: Lisna Bori i Fraskanjel. Vrijeme aktiviranja ovih izvorišta zavisi od hidrološke godine i početka turističke sezone i ono, uglavnom, traje od druge polovine juna pa do oktobra, to opet zavisi od izdašnosti izvorišta u priobalnom dijelu.
Dodatna količina vode sa ovih izvorišta zavisi od zahtjeva potrošnje i smanjenja izdanošti priobalnih izvorišta, i kreće se od 30 l/s, u početnom periodu do maksimalnih 120 l/s, koliki je kapacitet tog sistema. U tom periodu (ljetnja sezona) ukupna količina vode u priobalnim izvorima iznosi oko 220 l/s, pa je ukupno raspoloživa količina vode u vodovodnom sistemu oko 350 l/s. od 2012 god.
S obzirom na izražene potrebe u vodi tokom ljeta, limitiranu količinu vode, stanje postrojenja i distributivne mreže, najveći problemi u vodosnabdijevanju izraženi su upravo u tom periodu. Stepen izraženosti problema i sigurnosti u vodosnabdijevanju u direktnoj su zavisnosti od kapaciteta izvorišta, sigurnosti zahvata vode na njima, stanja ispravnosti magistralnih i tranzitnih cjevovoda i opreme na njima, a posebno od razvoja i stanja distributivne mreže. Ukupni vodovodni sistem čine: 3 izvorišta sa 6 prekidnih komora, 3 crpnih stanica na izvorištima.
Objekti i instalacije vodovodnih sistema
Na području Ulcinja postoje tri vodovodna sistema
- Vodovodni sistem „Ulcinj”
- Vodovodni sistem „Krute”
- Vodoovdni sistem „Vladimirʺ

Vodovodna mreža podijeljena je na primarnu mrežu, koja obuhvata transportno distrubutivne cjevovode, i sekundarnu mrežu sa koje se snabdijevaju potrošači,ukupna dužina primarne i sekundarne mreže je 280,76 km tj.;
Primarna mreža - 106,77 km
Sekundarna mreža - 173,99 km
Mreža se sastoji iz cjevovoda raznih prečnika, tipova i starosti, najveći prečnik cjevovoda iznosi 600 mm.
I material koji se koristi vodovodna mreža je:
AC (azbest-cement)
LG (liveno-gvozdeni)
PC (pocinčani)
CELIK (čelični)
PVC (polivinil hlorid)
PP ( Polipropilen)
PEHD (polietelen visoke gustoće)