Vodovod i kanalizacija
INFORMACIJE O KVALITETU VODE

Kvalitet vode za piće grada Ulcinja


Kvalitet vode i vodosnabdijevanje je jedno od najaktuelnih pitanja u svijetu danas. Ispitivanje kvaliteta vode za piće grada Ulcinja vrši Institut za Javno Zdravlje u Podgorici. Velika pažnja posvećuje se kontroli kvaliteta vode za piće s obzirom da je riječ o osnovnoj životnoj namirnici za piće, za pripremanje hrane i obavljanje osnovnih higijenskih potreba stanovništva, a samim tim i velika odgovornost. Institut vrši kontinuirano praćenje kvaliteta vode, koje obuhvata ispitivanje sirove vode svih vodoizvorišta i hlorisane vode iz distributivne mreže. Svrha ispitivanja po svim segmentima je pravovremeno uočavanje odstupanja kvaliteta vode od propisanih standarda tj. eventualnog zagađenja voda, identifikaciju vrste zagađenja i mogućih uzroka koji bi doveli do odstupanja, koje je osnova za pravovremeno donošenje adekvatnih mjera i postupaka za njihovo otklanjanje.

Javno Preduzeće Vodovod I kanalizacija Ulcinj svake godine  ispita preko 200 uzoraka sirove i hlorisane vode koja se isporučuje potrošačima. Rezultati ispitivanja kvaliteta vode za piće koja se isporučuje potrošačima grada Ulcinja, pokazuju da je u skladu sa Pravilnikom o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava voda za piće,("Službeni list Crne Gore", br. 024/12 od 04.05.2012, 032/15 od 26.06.2015)
Voda za piće koja se distribuira stanovništvu Ulcinja odlikuje se:
• povoljnim organoleptičkim, fizičkim i hemijskim osobinama
• blago je alkalna, a vrijednosti za tvrdoću vode je svrstavaju u srednje tvrde vode
• Mineralizacijom (130-240 mg/l) koja joj daje svojstven i pitak ukus i svrstava je u odlične vode
• Nije opterećena organskim materijama što je veoma značajno s obzirom da je jedini postupak tretmana sirove vode potpuno automatizovan proces dezinfekcije gasovitim hlorom
• odsustvom nitrita i amonijaka čime se isključuje svježe fekalno zagađenje
• izuzetno niskim sadržaj mikroelemenata,daleko ispod MDK vrijednosti prema važećim Pravilnicima, Direktivama EU kao i preporukama SZO. Ovo je veoma važno s obzirom da sadržaj mikroelemenata često određuje mogućnost korišćenja vode.
Mikrobiološki pregledi vode pokazuju da je voda kojom se snabdijevaju građani Ulcinja mikrobiološki ispravna i bezbjedna po zdravlje stanovništva